c08 zoom

Hover

c08
Full Screen

C08 – نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد

C08 - نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد – چاپ: تابلو شاسی 30×20 سانتی‌متر
C08 - نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد – چاپ: تابلو شاسی 40×30 سانتی‌متر
C08 - نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد – چاپ: تابلو شاسی 60×40 سانتی‌متر
C08 - نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد – چاپ: تابلو شاسی 70×50 سانتی‌متر
  • تابلو شاسی دکوراتیو خوشنویسی به سبک چلیپا
  • اثر استاد فرشاد فردابراهیمی
  • در سایزهای مختلف با بهترین کیفیت چاپ
  • مناسب برای دکور منزل و محل کار شما
  • دیوان شمس تبریزی – غزل 610:

نان پاره ز من بستان جان پاره نخواهد شد – آواره عشق ما آواره نخواهد شد

آن را که منم خرقه عریان نشود هرگز – وان را که منم چاره بیچاره نخواهد شد

توضیحات تکمیلی

چاپ

, , , ,