شاهکار – آثار استاد فرشاد فردابراهیمی

شاهکار، مجموعه بی‌نظیر از آثار نقاشی و خوشنویسی استاد فرشاد فردابراهیمی پیش چشمان شماست.

مرکب و رنگ

زیباترین آثار گرد هم می آیند تا آهنگ انسجام و زیبایی را به گوش دل برسانند. شعر و ترانه، طبیعت و انسان، مرکب و رنگ، وقتی با دستان چیره دست، جان دوباره می گیرند شاهکار هنر ایرانی را به رخ می کشند. در هنر ایران زمین با ابزاری ساده می توان زیبایی خلق کرد. رقص خطوط بر کاغذ و دلربایی رنگها بر روی بوم، روح آدمی را به پرواز در می آورند. علاوه بر آن چشمان انسان را نوازش می دهند و به او آرامش را هدیه می کنند.

اوج گیری درک و فهم

هر چه از هنر می دانیم: موسیقی، خوانندگی، تئاتر و نمایش، عکاسی، فیلم، گرافیک، شعر، داستان و … همه جمع شدند تا خلقِ شاهکار کنند. همه چیز در قابی ساکت و ظاهرا ایستا جمع می شود. اما همه اجزا به جوش و خروش معنایی دعوت می کنند. انسان به زیبایی و مثبت نگری تشویق می‌شود. ذهن عادت می‌کند تا زیبایی ها را ببیند و از زیبایی بگوید. شما هم با شاهکار، ذوق و شوق خود را افزایش دهید و درک و فهمتان را بالا ببرید.
شما هم در ذهن و دلتان شاهکار ایجاد کنید.

تنوع سبک‌ها

سبک استاد پس از 40 سال سابقه، شامل طیف وسیعی از شیوه‌های مختلف می‌باشد. نستعلیق، ثلث، شکسته نستعلیق، نسخ، ایجاز، ریحان، طغری، تحریری … در خوشنویسی. و پرتره، طبیعت، گل و گیاه، حیوانات و پرندگان، اشیاء و … در نقاشی. گزیده این شاهکارهای بدیع بصورت اصل اثر و چاپ تابلوشاسی عرضه می‌شود.