شاهکار – آثار استاد فرشاد فردابراهیمی

شاهکار، مجموعه ای بی نظیر از هنر ظریف نقاشی و خوشنویسی شامل آثار استاد فرشاد فردابراهیمی است.
سبک استاد فردابراهیمی پس از 40 سال سابقه، شامل طیف وسیعی از شیوه های مختلف می باشد. نستعلیق، ثلث، شکسته نستعلیق، نسخ، ایجاز، ریحان، طغری، تحریری … در خوشنویسی؛ و پرتره، طبیعت، گل و گیاه، حیوانات و پرندگان، اشیاء و … در نقاشی با ابزار متنوع شاهکار بدیعی را پیش چشمان شما می گذارد.
گزیده شاهکارهای نقاشی و خوشنویسی استاد فرشاد فردابراهیمی بصورت اصل اثر و تابلوشاسی در این سایت عرضه می گردد.

 

آنچه در شاهکارهای خوشنویسی و نقاشی می بینیم

رقص خط و رنگ

زیباترین آثار نقاشی و شاهکارهای هنر خوشنویسی گرد هم می آیند تا آهنگ انسجام و زیبایی را به گوش دل برسانند. شعر و ترانه، طبیعت و انسان، مرکب و رنگ، وقتی با دستان چیره دست جان دوباره می گیرند شاهکاری از هنر ایرانی را به رخ می کشند. در هنر ایران زمین با ابزاری ساده می توان زیبایی خلق کرد. رقص خطوط بر کاغذ و دلربایی رنگها بر روی بوم، روح آدمی را به پرواز در می آورند. علاوه بر آن چشمان انسان را نوازش می دهند و به او آرامش را هدیه می کنند.

اوج گیری درک و فهم

هر چه از هنر می دانیم: موسیقی، خوانندگی، تئاتر و نمایش، عکاسی، فیلم، گرافیک، شعر، داستان و … همه جمع شدند تا خلقِ شاهکار کنند. همه چیز در قابی ساکت و ظاهرا ایستا جمع می شود اما همه اجزا به جوش و خروش معنایی و باطنی دعوت می کنند. انسان به زیبایی و مثبت نگری تشویق می شود. ذهن عادت می کند تا زیبایی ها را ببیند و از زیبایی بگوید.
شما هم با شاهکار، ذوق و شوق خود را افزایش دهید و درک و فهمتان را بالا ببرید.
شما هم در ذهن و دلتان شاهکار ایجاد کنید.